O DOGODKU

#beep.talk&sounds

Dogodek, ki povezuje ljudi v skupnost. Ekskluzivno za radovedne in open-minded ljudi.

Pripravite se na največji vodenjski izziv: Kako spodbuditi potencial zaposlenih?

Izobraževalno glasbeni dogodek BEEP Talk & Sounds Nº4 bo gostil vrhunske strokovnjake in glasbenike, ki bodo temo človeškega potenciala predstavili iz treh različnih zornih kotov:

MINDSET, WELLBEING in OPPORTUNITIES.

Trije sklopi, šest predavateljev, trije glasbeni nastopi in vrhunska kulinarična degustacija.

Izbrani koncept ponuja prepletanja diskusij, predstavitev trendov in primerov iz prakse ter predvsem druženje in ustvarjanje nove skupnosti HR ekspertov in vodij.

#beep.institute

BEEP Talk & Sounds Nº4 je dogodek Beep Instituta.

Beep Institute spodbuja potencial zaposlenih za odličnost poslovanja organizacij. Z uveljavljanjem novih metodologij in principov dela ustvarja novo poslovno skupnost. Naš posel je usposobiti tiste, ki se v organizacijah ukvarjajo s potencialom zaposlenih.

Osredotočamo se na dve ključni javnosti: vodje in HR strokovnjake. Z našimi storitvami želimo poudariti pomembnost upravljanja s potencialom zaposlenih, usposabljati ključne akterje, deliti znanje ter ustvariti novo poslovno skupnost.

Verjamemo, da lahko poslovna okolja pripomorejo k ustvarjanju najboljše različice slehernega zaposlenega.

#beep.zgodba

Vsak pogovor se je končal z idejo o skupnem projektu, ki bi pomagal organizacijam pri izzivih vodenja ljudi.

Zanimalo nas je, kako bi lahko vzpodbudili radovednost, željo po rasti in potencial ljudi na delovnem mestu in hkrati opozorili na pomanjkanje teh tem v strokovnih krogih.

Združili smo več kot 15 letna znanja in izkušnje s področja psihologije, kadrovskega manedžmenta, marketinga, komunikacije in vodenja.

Zaživel je Beep Institute, ki je sinonim opolnomočenja zaposlenih v organizacijah.

Beep Institute ustvarjamo:

Dr. Maja Fesel Kamenik

Psihologinja, podjetnica in svetovalka na področju vodenja ljudi

Nejka Grabnar

Komunikologinja, strokovnjakinja za marketing in strateško komuniciranje

Ana Nađ

Pravnica, vodja pisarne

Tamara Valenčič 

Strokovnjakinja na področju razvoja, upravljanja talentov ter HRM-ja