TRAJNOSTNI RAZVOJ LJUDI

ZBOR UDELEŽENCEV

13.30 Začetek in registracija (offline)
14.00 Uvodni pozdrav

MINDSET: Način mišljenja, ki spodbuja razvoj 

14.10 dr. Andreja Kodrin: The new reality for managers and HR: What really matters in the age of increased uncertainty (ANG)
14.30 Simona Špilak: How to employ entrepreneurial mindset in corporations (ANG)
14.50 Glasbena interpretacija na temo »Mindset« (Igor Matković, trobenta) 
15.00 Kulinarična interpretacija na temo »Mindset«

 

WELLBEING: Skrb za zdravje in splošno dobro počutje

15.25 Justina Chodara: Stress and self-compassion in the workplace (ANG)
15.45 Mojca Cepuš: What happens with my willpower in the evening? The importance of nutrition in the workplace (ANG) 
16.05 Simona Jamnik Čok: Health at work: Do it yourself (ANG)
16.10 Glasbena interpretacija na temo »Wellbeing« (Igor Matković, trobenta) 
16.15 Kulinarična interpretacija na temo »Wellbeing«

OPPORTUNITIES: Ustvarjanje razvojnih priložnosti v delovnem okolju

16.40 Lisette Sutherland: Navigating the new ways of working (ANG) 
17.00 Matej Golob: Agile leadership is transformation: Implications for HR (ANG)
17.20 Glasbena interpretacija na temo »Opportunities« (Igor Matković, trobenta) 
17.25 Kulinarična interpretacija na temo »Opportunities«

IZKUŠNJE IZ PRAKSE 

17.45 INTERAKTIVNA IGRA: dr. Sabina Đuvelek - Koncept iracionalnega vedenja
18.00 POGOVOR Z GOSTOMA: Tomaž Berločnik in Nina Potisek - Trajnostni HR: Ljudje v ospredju

POVEZOVANJE IN MREŽENJE (offline)

18.30 Druženje, diskusija in izmenjava mnenj
19.00 Zaključek

PODPORNIKI